Stäng

 

 

Att binda den döde vid sin grav

Tron på gastar och gengångare hör till en för längesedan förfluten tid.
Visst är det så? Eller?

Spökhistorier är inget nytt utan finns i många historiska urkunder. En berättelse som vandrat över generationerna kommer från Öckerö.

 

Om man promenerar runt på ön eller går på upptäcktsfärd så kan man passera ett röse från bronsåldern. Ett röse är en hög med stenar som ofta lagts i syfte i att begrava sina döda – som ett slags sista vilorum eller gravmonument.

Symbolisk ritual
En sägen är att varje gång man passerar ett röse så ska man kasta en sten på det för att ”binda den döde” vid sin grav.

Att utföra denna symboliska lilla ritual hindrar den döde från att hemsöka oss som som gast eller gengångare.

Denna sägen gäller inte bara bronsåldersröset på Öckerö eller någon av grannöarna, utan överallt!

Och då får man betänka att rösen är en typ av fornlämning som förekommer över hela världen.

Gravrösen i Sverige är i regel välvda och runda till formen. De flesta av Sveriges gravrösen härrör från bronsåldern.

OBS! Det är olagligt att tillföra, eller ta bort, sten till/från gravrösen, eftersom de är skyddade enligt kulturmiljölagen:
6 § Det är förbjudet att utan tillstånd enligt detta kapitel rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Lag (2013:548).

Marie Schmidt, Västarvet

Marie Schmidt är museipedagog på Lödöse museum, Västarvet. Hon har en bakgrund inom arkeologi, etnologi och medeltidsarkeologi.